Machining

Verticals:

Mori Seiki GV503 APC Vertical Machining Center With Two Mori Seiki UDAKOMA Indexers RZ160 Mori Seiki MV – 653-10 (XYZ) 60.2” x 26” x 25.6” Tag 2MP502

Mori Seiki CV-500APC Vertical Machining Center With a TSUDAKOMA RZ160 Indexer (VS-200) Table Travel X20 Y20 Z20 Tag 2MP501

Mori Seiki CV-500 APC Vertical Machining Center With Twin TSUDAKOMA RZ160 Indexers (VS-200) Table X20 Y20 Z20 Tag 2MP500

Kira KN 40VS Machining Center With Palletized System and Indexer Tag 2MP300

Mori Seiki Mill MV653 X60” Y26 X25.6 With TSUDAKOMA Indexer Tag RZ200

Horizontals:

Mori Seiki NH5000 Horizontal X28 Y28 Z32 Tag 2MH501

Mori Seiki HN5000 Horizontal X28 Y28 Z33 Tag 2MH500

NHX 4000 Horizontal X22 Y22 Z24.8 B Axis .0001 Full 4th Axis W/Probing

Mori Seiki HN5000 Horizontal X28 Y28 Z33.5 2MH502